Nyheter för december

Då var det dags för den sista uppdateringen av Oxceed för i år. Den största förändringen är för er byråanvändare som nu startar i Navigate istället för inne på en kund.

Mycket av vårt fokus de senaste veckorna har legat på grafer och funktioner till Översiktssidorna och Periodrapporterna. En hel del har snyggats till och nya typer av nyckeltal har adderats. Allt på begäran från er, våra kunder!

Ny startsida för byråer - Navigate!

Alla "byråanvändare" har hädanefter Navigate som startsida i Oxceed. Navigate är under uppbyggnad men det är här ni ser alla era kunder och deras status.

Navigate med kundlistan till vänster och den markerade kundens Periodrapporter till höger. Om ni inte ser några företag i Navigate så kryssa för “Visa alla företag” så visas alla ni har behörighet till. Läs mer i dokumentationen.

Navigate med kundlistan till vänster och den markerade kundens Periodrapporter till höger. Om ni inte ser några företag i Navigate så kryssa för “Visa alla företag” så visas alla ni har behörighet till. Läs mer i dokumentationen.

Räkenskapsårsgrafer

Hela 12st nya grafer har adderats och är tillgängliga både för Översiktssidor och Periodrapporter. Först ut räkenskapsårsgrafer som visar utfall för period och ack. mot föregående år.

Räkenskapsårsgraf för Omsättning. Visa alltid Räkenskapsårets 12 perioder från den första till den sista. Med periodens utfall som stapel (vänster y-axel) och ackumulerade utfall som linje (höger y-axel).

Räkenskapsårsgraf för Omsättning. Visa alltid Räkenskapsårets 12 perioder från den första till den sista. Med periodens utfall som stapel (vänster y-axel) och ackumulerade utfall som linje (höger y-axel).

Tre stycken räkenkapsårsgrafer på en översiktssida. Resultat, omsättning och Bruttovinst.

Tre stycken räkenkapsårsgrafer på en översiktssida. Resultat, omsättning och Bruttovinst.

Beräknade kapitalnyckeltal

Tre grafer med beräknade kapitalnyckeltal har tillkommit. Dessa är “Beräknat eget kapital”, “Beräknad Soliditet” och “Beräknat & justerat eget kapital”. Vad vi menar med att de är “Beräknade” är att vi har lagt till upparbetat resultat till Eget kapital. Detta så man kan förutse hur kapitalet utvecklas under räkenskapsåret och inte behöva vänta på bokslutet.

Beräknat eget kapital och Beräknad soliditet är de klassiska nyckeltalen med upparbetar resultat inräknat. Exkluderat eventuell vinstskatt förstås!

Beräknat eget kapital och Beräknad soliditet är de klassiska nyckeltalen med upparbetar resultat inräknat. Exkluderat eventuell vinstskatt förstås!

Förhandsgranska periodrapporter

Nu kan ni enkelt förhandsgranska hur periodrapporterna ser ut när mottagaren öppnar dessa i Oxceed. Klicka på ögat i sidhuvudet för att visa förhandsgranskningen.

Klicka på ögat när ni håller på att arbeta med periodrapporten så ser ni hur den kommer att visas för mottagaren (kunden)

Klicka på ögat när ni håller på att arbeta med periodrapporten så ser ni hur den kommer att visas för mottagaren (kunden)

Bilder i periodrapporter

Nu kan man även klistra in bilder i textrutorna i Periodrapporterna. Så det är bara att ta ett skärmklipp på någon graf som ni vill visa för kunden och klistra in (Ctrl+V) den i en textruta för att den ska följa med periodrapporten.

bilder.PNG

Läs mer…

Läs mer om dessa nyheter och andra mindre förändringar i vår dokumentation.
Nyheter december 2018