Nyheter för april

I helgen uppdaterades Oxceed och en relativt stor mängd nya funktioner finns nu tillgängliga för våra kunder. Nedan kan ni läsa om en del av dessa men den kompletta genomgången (inkl. videoklipp) hittar ni i vår dokumentation här…

Notiser i Navigate

Den enskilt största funktionen är notiser som blivit mycket kompetentare. Tidigare visades en varning i företagslistan vid vissa tillfällen. Nu har notiserna tre olika nivåer (röd, gul, grå) och innefattar exempelvis om kunder har läst periodrapporter, kommenterat periodrapporter, eller om det kan finnas behov för en kontrollbalansräkning!

notiser.png

Rapporter över 4 år

Vi har lagt till kolumnfunktioner så resultatrapporter nu kan omfatta 4 räkenskapsår. Vi har lagt till en ny standardrapport “Resultatrapport 4 år” som ni hittar under rapportinställningar.

4år i rr.png

% av omsättning som jämförelsekolumn

Nästa nya funktion i resultatrapporter är en jämförelsekolumn som visar utfall i % av omsättning. Det innebär att radens utfall (summa eller konto) ställs i % av den totala omsättningen för perioden.

procent av oms.png

Justera budgetbelopp i % vid kopiering

När man skapar en ny budgetversion kan man nu justera kopierade värden i %. Om man kopierar värden från en tidigare budget eller utfall från tidigare år så kan man exempelvis välja att justera upp intäkterna med 5%.

juster budgetbelopp.png

Designa projektrapporter

Ännu en nyhet i resultatrapportdesignern är att man kan göra om en mall till en projektrapport. På så vis kan man alltså designa sina egna projektrapporter. Ett tillägg som gjort för detta är en ny kolumngrupp som heter “Totalt” så att man kan visa totalt utfall för projektet i en egen kolumn.

projektrapproter.png

Justerade nyckeltal

Vi har justerat beräkningsunderlaget för en del nyckeltal som således uppdaterats för samtliga företag och år. De 12 nyckeltal som påverkats hittar ni i dokumentationen. Soliditet är exempelvis ett av alla nyckeltal som har påverkats.