Nyckeltalsdesignern

För någon vecka sedan släppte vi ut vår senaste designer i Oxceed, Nyckeltalsdesignern. Men denna kan man definiera nyckeltalsberäkningar som sedan kan appliceras i resultatrapporter på separata rader.

Användningsexempel

Precis som övriga designers i Oxceed hittar man denna designern under kugghjulet. I designern kan man skapa nya eller ändra befintliga nyckeltalsdefinitioner (egenskapade). För att skapa en ny klickar behöver man ange ett vänsteruttryck, en beräkning och ett högeruttryck. Sen är det bara enkel matematik i hur nyckeltalet beräknas. 

Här har vi skapat en beräkning för Personalkostnader genom Omsättning. Vi har valt att använda % som beräkning då detta gör att nyckeltalet presenteras som %. Vi har även valt att kryssa för "Vänd tecken" så nyckeltalet blir positivt istället för negativt.

Nästa steg är att applicera nyckeltalet i en resultatrapport och detta gör vi via Resultatdesignern, även den under kugghjulet. Här har vi plockat upp en egenskapad rapport som vi vill lägga till nyckeltalet i. Vi behöver nu skapa en ny sektion. Antingen via knappen "Lägg till sektion" (om vi vill ha en sektion i den högsta nivån av trädstrukturen) och sedan flytta man sektionen dit man vill ha den. Alternativt lägger vi den som en undersektion (som i bilden nedan) genom att klicka på +-ikonen bredvid en befintlig sektion.

Här har vi skapat en ny undersektion till "tom sektion" och döpt denna nya sektionen till Personal/oms. Vi har några tomma sektioner i denna rapporten för att vi vill att summeringsraderna (ex. Bruttovinst) ska skiljas från de vanliga kontogrupperna (ex. personal)

För att använda den nya sektionen till vår Nyckeltalsberäkning väljer vi beräkningen i listan KPI som på bilden ovan.

Nu är vi klara. Klickar på Spara, eller Spara och publicera och kan sedan förhandsgranska resultatet.

Nu ser vi den nya sektionen Personal/oms i förhandsgranskningen av vår resultatrapport.