LR Revision & Redovisning väljer Oxceed

LR_generell_CMYKC-PNG.png

LR Revision & Redovisning och Oxceed inleder ett strategiskt samarbete kring digital rapportering och rådgivning. Oxceed är plattformen som ger företag nya möjligheter till verksamhetsstyrning och är marknadens effektivaste verktygslåda för digital rådgivning. 

Stockholm, 17 januari 2018
LR Revision & Redovisning och Oxceed inleder ett strategiskt samarbete kring digital rapportering och rådgivning vilket innefattar rapportering, budgetering, prognoser och analyser av ekonomisk information. Tack vare samarbetet kommer LR Revisions & Redovisnings medarbetare och kunder få tillgång till moderna verktyg för att tillsammans kunna analysera och planera kundens verksamhet.
 
– I takt med en allt snabbare förändringstakt ökar kraven på våra kunder att följa den ekonomiska utvecklingen och analysera olika handlingsalternativ. Genom samarbetet med Oxceed får vi ytterligare ett kraftfullt verktyg för att tillsammans med våra kunder kunna följa den ekonomiska utvecklingen i bolagen och analysera verksamheten genom t.ex. jämförelser, simuleringar och budgets m.m. Vi ser framförallt fram mot att på ett helt annat sätt än idag kunna arbeta tillsammans med kunderna i ett gemensamt digitalt verktyg. Vi ser också fram mot att bidra till att utveckla nästa generations verktyg inom digital rådgivning, säger Martin Johansson på LR Revision och Redovisning.
 
– Vår ambition är att ta fram nästa generations plattform för Digital rådgivning så Sveriges redovisningsbyråer kan erbjuda moderna och kraftfulla verktyg för att analysera ekonomin och planera framtiden. Vårt samarbete med LR Revision och Redovisning känns oerhört spännande och är ett kvitto på att Oxceed är den leverantör som kan ta byråerna in i framtiden. Vi ser fram emot att tillsammans med LR Revision och Redovisning utveckla framtidens tjänster för att underlätta för företag och dess anställda, säger Johan Thorberg, VD på Oxceed.
 
Mer information
Johan Thorberg, VD på Oxceed AB, johan.thorberg@oxceed.se
 
Om Oxceed AB
Oxceed utvecklar tjänster för redovisnings- och revisionsbyråer som vill ta steget in i framtiden och där byrån och dess kunder nyttjar en gemensam och användarvänlig portal för analys, rådgivning och kommunikation. I Oxceed kan byrån överblicka och hantera samtliga kunder oavsett ekonomisystem med hjälp av våra unika integrationsslösningar. Byråns kunder får via mobilen och datorn tillgång till sin redovisning med hjälp av enkla och överskådliga grafer, nyckeltal och rapporter. Med Oxceed förbättras vardagen både för byråns anställda och för dess kunder! 
Läs mer på: www.oxceed.se
 
Om LR Revision och Redovisning
LR Revision & Redovisning är ett nätverk av lokalt ägda revision- och redovisningsbyråer, med över 70 lokalkontor runtom i Sverige. Våra medlemsbyråer arbetar främst med små och medelstora företag. Samtidigt har byråerna fördelen av en gemensam organisation som ger tillgång till specialister, kompetensutveckling och ett internationellt kontaktnät.
Läs mer på:  www.lr-revision.se/