Personalbudget i Oxceed

Vi lovade mer nyheter och den stora nyheten är att vår modul för Personalbudget nu finns tillgänglig för några testkunder! Vi har valt att släppa denna modul till en begränsad mängd kunder för att utvärdera funktionerna innan vi släpper ut den till den breda massan.

Nedan följer en kort sammanfattning av vad modulen för personalbudget i Oxceed kommer att bjuda på.

Hur fungerar det?

Kortfattat handlar denna modul om att man lägger upp sin personal med lön, tjänstgöringsgrad, semesterrätt, förmåner m.m. Man väljer vilka konton dessa kostnader önskas budgeteras på. Sedan räknar Oxceed ut kostand per anställd, presenterar den för er och sedan kan man välja att överföra de beräknade beloppen till valfri budgetversion där personalbudget är aktiverat. 

Men vi börjar från början...

Personallistan

Personallistan.png

När man fått tillgång till personalbudgetmodulen visas fyra stycken nya flikar under kugghjulet och Personal. Den första och mest intressanta är personallistan där man överblickar och hanterar sina anställda.

crud.png

När man lägger till eller ändrar personal gör man det via ett mindre fönster där man enkelt kan bläddra genom hela personallistan och ändra eller lägga till flera anställda.


Vilka konton som varje individ påverkar styr dels av generella inställningarna och dels av anställningstyperna som ni själva skapar och hanterar. Varje anställningstyp kan använda olika konton för lön, semesterlöneskuld, social avgifter etc.

rapport.png

När man skapar en ny budget/prognos och väljer att aktivera personalbudgetmodulen så beräknas de anställda (per kostnadsställe om man så vill) och presenteras i rapporten ovan. Där ser man precis vilka belopp och konton som påverkas per anställd. När man är nöjd med beräkningarna klickar man på "Överför till budget" och då har alla belopp aggregerats och läggs in på rätt konto, period och kostnadsställe i det vanliga budgetarket. 

budgetark.png

Som ni ser i bilden ovan låser vi, så klart, konton som används av personalmodulen så att ni inte kan ändra dessa mer än via personalmodulen.

Har ni frågor eller funderingar om personalmodulen eller någon annan av Oxceeds funktioner är det bara att höra av er till support@oxceed.se