Uppdaterat med helt nya analysfunktioner!

Idag uppdaterades Oxceed med ett par ganska stora förändringar. Mycket av dessa nyheter kommer direkt från diskussioner med våra kunder. Bland annat efterfrågas analysmöjligheter där man kan gräva i informationen som finns i Oxceed. Så nu lanserar vi fyra analyssidor som är början på våra analysfunktioner. Med detta har vi även strukturerat om menyn så de blivit tydligare och mer i linje med vår produktvision. Nedan hittar ni korta förklaringar och skärmdumpar på de största förändringarna.

Kredittid

Här analyseras samtliga kundfakturor för de senaste 12 månaderna och visas kund för kund. Man får se vilka kunder som är bra och vilka som är dåliga på att betala i tid samt vart trenden är på väg. Borrar man sig ner får man se information för kundens samtliga fakturor.

Kostnadsanalys

Här visas företagets kostnader så man enkelt kan överblicka vilka kostnadsgrupper som är störst och hur de går mot föregående år och budget. När man klickar på diagrammet eller tabellen så gräver man sig neråt i nivåer för att till slut hamna på enskilda transaktioner.

Kundfakturor x2

Det finns nu två liknande analyser för kundfakturor. En som bara visar förfallna fakturor och en som visa samtliga fakturor. I båda kan man enkelt se vilka kunder som står för störst belopp och när fakturorna förfallet/förfaller. Man även här borra sig ner på enskild kund för att se specifika fakturor.

Ny dashboard

En ny dashboard som är något enklare och använder mer alldagliga uttryck som Intäkter (istället för omsättning) har även adderats. Dashboarden visar Intäkter, kostnader, resultat, kassa & bank samt topplistan för bästa månader för intäkter och resultat.

Översiktsinställningar

Under inställningsmenyn hittar man nu en sida där man enkelt kan välja vilken dashboard företaget vill använda. 

Rapporter i tusentals kronor

Nu kan man under rapportinställningar (under inställningsmenyn) välja att visa samtliga rapporter i Tkr istället för Kr. Givetvis följer detta ner i Excelexporterna också. 

Nya huvudmenyn

Här ser ni den nya huvudmenyn i Oxceed. Helt nytt är Analysera. Ändringar är att Rapporter har blivit Utvärdera och Budget har blivit Planera.