Påskuppdateringar i Oxceed

Så här direkt efter påsken är det återigen dags för lite uppdateringar och nyheter i Oxceed. Vi försöker släppa ut nya finesser och funktioner så ofta som möjligt och inom kort kommer ännu mer nyheter presenteras. 

Prognosstöd

Tidigare har man kunnat göra sin budget i Oxceed, men i och med denna release finns även stöd och funktioner för prognoshantering. Det innebär att ni nu kan skapa versioner som startar en bit in på räkenskapsåret och som då räknar med utfall.


Exempelvis har Företag A räkenskapsår mellan 2017-01-01 till 2017-12-31. Budgeten täcker hela året. Men Prognos 1 ska göras i maj. Det innebär att månaderna januari-april redan är avklarade. Man väljer då att prognosversionen ska ha startperiod maj och då kommer månaderna januari-april vara gråa i inmatningsarket och helårsbeloppet automatiskt att räkna ihop utfall för januari-april samt prognosbelopp för resterande månader till en helårsprognos.

Nya val när man skapar budget & prognosversioner

Nya val när man skapar budget & prognosversioner

Månadsinmatning av en prognos med utfall jan-mar och prognos apr-dec

Månadsinmatning av en prognos med utfall jan-mar och prognos apr-dec

Kopiera budget-/prognosversioner

Under arbetet med att utveckla prognosfunktionaliteten var det naturligt att även addera en kopieringsfunktion för budget- och prognosversionerna. Med denna kan ni enkelt kopiera data från en version till en annan. Detta innebär att man kan göra flera budgetversioner med olika scenarion eller att man kan skapa nya prognoser på tidigare budget- eller prognosversioner. Det går givetvis alldeles utmärkt att kopiera data från en budget som innehåller 12 månader till en prognos som innehåller färre än 12 månader.

kopiera version.PNG

Nya nyckeltalsgrafer

Efter feedback från våra kunder, har vi ändrat den grafiska visualiseringen av våra nyckeltal från en "Bullet chart" till ett klassiskt stapeldiagram. En del upplevde det gamla visualiseringen som otydlig och så vill vi inte ha det. De gamla funktionerna för mållinje och rött/gult/grön-nivåer finns även på stapeldiagrammen.

Mobilanpassning

Vi har även förbättrat vår responsivitet vilket gör att Oxceed ser betydligt bättre ut i mobila enheter. I mobiltelefoner kan man numera "bara" använda sig av översikten och dokumentarkivet.
Man kan ladda upp filer direkt från mobilen till Dokumentarkivet och man kan till och med ladda upp foton om man t.ex. vill skicka upp ett kvitto eller annat dokument till Oxceed.