Budgetering blev nyss enkelt!

I fredags lanserade vi den senaste versionen av Oxceed och våra kunder fick då del av alla nya funktioner och förbättringar. Huvudfokus för denna version var dels förbättrade datasynkroniseringsalternativ och dels nya budgeteringsfunktioner!

Så nu kan vi presentera Vår lösning för er som hanterar en massa excelfiler i budgetprocessen och som resten av året klipper och klistrar ihop era månadsbokslut. I Oxceed hjälper er med det och mycket mer än så i marknadens kostnadseffektivaste lösning.  

I bilden ovan visas ett exempel på en helårsbudget där utfallen automatiskt hämtas från ekonomisystemet.

Man kan hantera versioner och status för hur många budgetversioner som helst, vilket ger er både ett bra processtöd och möjlighet till scenarioplanering.  I Oxceed finns stöd för att kunna budgetera per helår eller per månad och dessutom går det att budgetera på företagsnivå eller per kostnadsställe. Förutom detta finns en mängd med andra smarta funktioner som hela tiden vidareutvecklas.

En väldigt efterfrågad funktion, som visas nedan, är att man nu kan skräddarsy vilka konton som respektive kostnadsställe ska lägga budget på.

Allt sparas och periodiseras automatiskt, vilket medför att ni hela tiden har uppdaterade rapporter som mäter mot er budget. Genom Oxceed övervakar ekonomiavdelningarna budgetprocessen och får en förenklad hantering för att förbereda, utföra och sammanställa företagets budget. 

Med Oxceed får ni helt enkelt mer tid för proaktivitet, analys och målstyrning, vilket är något det flesta företag idag inte hinner utföra.

Är ni också intresserade av att förbättra och förenkla er budgetprocess? Kontakta oss på sales@oxceed.se så hjälper vi er!