Ny release av Oxceed

Nu har vi uppdaterat https://portal.oxceed.com med ytterligare funktioner och förbättringar!

I den nya releasen som finns tillgängligt för våra kunder, finner man bla följande:

  • Nya nyckeltalsfunktioner med målstyrning
  • Ny nyckeltalssida med utvecklingskurvor, förklaringar och relationer mellan nyckeltalen
  • En projektrapport där man enkelt kan se intäkter och kostnader per konto 
  • Uppdaterad menyrad
  • och många andra småförbättringar

Vad kommer då i nästa release?

Budget & Prognos och en sömlös koppling mot Fortnox m.m.