Releasedags Oxceed v 1.0 - Ett revolutionerande modernt beslutsstöd.

Idag släpper vi vår första version av Oxceed efter många timmars utvecklingsarbete under drygt 1 års tid. Genom Plug'n play är du igång på några minuter.

Några funktioner:

  • Rapportpaket
  • Nyckeltal & Målstyrning
  • Färdiga kopplingar mot samtliga ekonomisystem
  • Startsida med dashboards
  • Utskrift till webb och Excel
  • Koncernöversikt 

Genom Oxceed kommer du som kund kunna:

  • Frigöra resurser till annat än intern rapportering och informationssammanställning
  • Få lägre kostnader som är relaterade till IT , programvaruutveckling och nedlagd tid
  • Undvik inlåsning och möjlighet att stiga av när man vill
  • Tillgång till andra kunders erfarenheter och idéer för att få marknadens mest prisvärda och effektivaste lösning inom Performance Management

Med Oxceed slipper ni allt som har med IT att göra och att du och dina kollegor kan fokusera på rätt saker.