Oxceed för koncerner

Oxceed är en molntjänst för Budgetering, Prognostisering, Rapportering och Analysering av ekonomisk data.
Vi har byggt Oxceed med den senaste tekniken och systemet är helt molnbaserat så det krävs inga implementationsprojekt eller konsultinsatser för att ni ska börja använda Oxceed. När ni beställt ert konto är ni igång och använder
Oxceeds fantastiska funktioner direkt! Läs mer om, en del, av Oxceeds funktionsutbud nedan.


FUNKTIONER

 

Budget & Prognos

Skapa budget och prognos i ett strukturerat arbetsflöde där beslutsfattare får budgetera på sina enheter och allt kontrolleras och summeras automatiskt. Inga fler Excelmardrömmar eller handarbete!

Klicka på bilden för att läsa mer…

Översiktssidor och nyckeltal

Välj vilka nyckeltal er verksamhet ska arbeta med och placera dessa på användarnas startsidor så ni hela tiden håller koll på riktningen och målet

Klicka på bilden för att läsa mer…

Rapporter

Alla får tillgång till vårt startpaket med ekonomiska rapporter här har ni det som de flesta behöver. Olika varianter av Resultat- och Balansrapporter. Kassaflödesanalyser och Likviditetsprognoser

Klicka på bilden för att läsa mer…

Anpassa lösningen

Vill ni förändra era resultatrapporter, lägga till en TB1%, eller flytta ett kostnadskonto till intäktsdelen eller vill ni ha andra nyckeltal på startsidan? Detta är bara några exempel på vad ni själva, enkelt, kan ändra i Oxceed!

Klicka på bilden för att läsa mer…

Enkel integration

Oxceed behöver inget uppstartsprojekt eller en implementationstid för att använda. Integrationer med ekonomisystem görs snabbt och enkelt oavsett om ni använder Visma, Fortnox, iScala eller något annat system.

Klicka på bilden för att läsa mer…

personalbudget.png

Personalbudget

Med vår tilläggstjänst för Personalbudgetering så beräknar Oxceed era personalkostnader och lägger in dem på rätt kostnadsställe och konto i budgeten.

artikelbudget.png

Artikelbudget

Med vår Artikelbudget kan man t.ex. budgetera på hur många artiklar ni säljer eller på konsultintäkter.


Offertförfrågan