Rapporter och Rapportdesigner

Exempel på en resultatrapport i Oxceed. Alla resultatrapporter är anpassningsbara efter era behov.

Exempel på en resultatrapport i Oxceed. Alla resultatrapporter är anpassningsbara efter era behov.

Det ingår ett stort utbud av ekonomiska rapporter såsom resultat och balans, kassaflödesanalyser, likviditetsprognoser och nyckeltal.

Det finns också möjlighet att skapa egna eller anpassa de inbyggda rapporterna så att de passar just er verksamhet. Anpassningar görs enkelt med hjälp av lättanvända rapportdesigner.

Exempel på design av en resultatrapport i Oxceed

Exempel på design av en resultatrapport i Oxceed