Budget & Prognos

Oxceed erbjuder en lösning som på ett effektivt sätt ger dig bättre kontroll över budgetarbetet. Vårt stöd utvecklas hela tiden och innehåller bland annat stöd för: 

  • Hela företaget eller Kostnadsställe

  • Välj själv vilka konton som ska användas

  • Hantera hur många budgetversioner som helst

  • Skapa budget för hela räkenskapsåret

  • eller Prognoser för delar av räkenskapsåret, vi har koll på utfallet

  • Vi hanterar automatiskt brutna, förlängda och förkortade räkenskapsår

  • Använd helårsvyn eller månadsvyn för att automatiskt eller manuellt periodisera beloppen

  • Budgetera på artiklar kopplade till konton för intäkter eller kostnader

  • Jämför mot utfall eller tidigare budget direkt i inmatningsarket

Exempel från helårsmallen för en budget med jämförelse mot R12 och tidigare budget

Exempel från helårsmallen för en budget med jämförelse mot R12 och tidigare budget

Exempel från månadsmallen för en budget. Här justerar man månadsbelopp för att få egna periodiseringar.

Exempel från månadsmallen för en budget. Här justerar man månadsbelopp för att få egna periodiseringar.